onsdag, juli 26, 2017Byrårapporter for Visma RapporteringNexima Byrårapporter er spesielt utviklet for å møte de behov byråer har for at klienter kan motta eller abonnere på periodiske rapporter fra sitt byrå, med relevante regnskapsverdier. Nexima Byrårapporter for Visma Rapportering omfatter følgende rapporter;

 • Perioderapport 
  Perioderapporten er sammensatt av flere rapporter, og er spesielt utviklet for å fungere best mulig som en fast periodisk klientrapport. I konfigureringsprogrammet kan det velges hvilke delrapporter Perioderapporten skal inneholde for hvert enkelt selskap. I tillegg kan hver enkelt delrapport kjøres for seg. 


 • Dashbord
  Dashbordet viser en grafisk framstilling av hovedtall basert på regnskap og budsjett for et angitt tidspunkt. Hver grafiske fremstilling har knapper for å gå til underliggende rapport, og det er en drilldown knapp for å se de underliggende verdier som vises i grafikken. Om man klikker på pluss tegnet for drilldown under en grafisk fremstilling, kommer det opp linjer og verdier som kan velges for visning i grafikken. Neste gang vises de valgene for visning som er gjort i Dashbordet. På denne måten kan man tilpasse Dashbordet etter egne ønsker og behov. Dashbordet gir tilgang til de fleste andre rapporter, og kan settes som inngangsbilde, som vises når Visma Rapportering startes opp.


   
  I tillegg er følgende rapporter med i Nexima Byrårapporter:

 • Saldobalanse hovedbok
  Rapporten viser Saldobalanse per hovedbokskonto fra regnskap, med kolonner for IB, endringer i angitt periode, hittil i året, og UB.
 • Saldoliste kunder
  Rapporten er en listerapport som viser saldo for hver kunde med drilldown til fakturaer.
 • Åpne poster kunder 
  Rapporten viser en tabellarisk framstilling av åpne/ubetalte kundeposter, med kolonner som viser beløp etter forfallsdato i datointervaller for hver kolonne.
 • Saldoliste leverandører 
  Rapporten er en listerapport som viser saldo for hver leverandør med drilldown til fakturaer.
 • Åpne poster leverandører 
  Rapporten viser en tabellarisk framstilling av åpne/ubetalte leverandørposter, med kolonner som viser beløp etter forfallsdato i datointervaller for hver kolonne.
 • Resultatrapport
  Rapporten viser resultatposter fra regnskap og budsjett, med avvik og prosentberegninger.
 • Balanserapport
  Rapporten viser balanseposter fra regnskap og budsjett.
 • Kontantstrømsanalyse
  Rapporten viser hvordan kontantstrømmen framkommer i en sammenstilling av resultat, endringer i arbeidskapital, investeringer, finansiering og andre balanseendringer som har likviditetseffekt.
 • Nøkkeltallsrapport
  Rapporten viser en oppstilling av nøkkeltall basert på regnskap for et angitt tidspunkt.

Klikk HER for å lese mer om Nexima Byrårapporter for Visma Rapportering. Lagt inn 23. januar 2015 av Tor Bertil Namskau


(C) Nexima AS | utviklet med ROW fra ramvik.no